Ndërmarja Prodhuese Tregtare “DONEX”, është ndërmarje e cila bënë prodhimin e Roletave të shumë llojeve të ndryshme nga Alumini si dhe nga materialet e llojeve të tjera.

  Prodhimi i roletave bëhet nga materiali Zviceran, që do të thotë material i cilësisë së lartë me kualitet të garantuar.

  Materiali ynë vjen direkt nga fabrika “Rufalex” e cila gjendet në Zvicër, me të cilën kemi lidhje të ngushtë si dhe vetë drejtuesi i firmës sonë është pjesë e stafit punues të kësaj firme në Zvicër.

  Përvoja e punës zvicerane, materiali zviceran si dhe përgjegjësia jonë në punë, bënë që klienti ynë të ndihet i sigurtë në garancionin dhe kualitetin që ne i ofrojmë.

  Ndërmarja jonë përkatësisht stafi ynë punues përpiqet që me saktësi në punë dhe në kohë, ti ofrojmë klientit sigurinë dhe besimin e produktit tonë.

   

  Përparësitë e produktit tonë janë:

  • Errësira

  • Zhurma

  • Izolues

  • Lagështia

  No posts found.


  © Copyright 2017. DONEX Roleta