• Roleta me Kuti Mbi Dritare

ROLETA ME KUTI MBI DRITARE

Tek ky Profil kemi dy lloje të Kutive mbi dritare

  • Kutinë Standarte
  • Kutinë Speciale

 

Kutia Standarte është më e lirë dhe garancioni është pak më i shkurtër se tek Kutia Speciale.

 

Dallimi qëndron tek kualiteti i Kutisë, ku Kutia Speciale është më e qëndrueshme kur bëhet krahasimi në vite, do të thotë jetëgjatësia e Kutisë Speciale është më e madhe.

 

© Copyright 2017. DONEX Roleta